Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 08 tháng 07 năm 2020

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 10:34 15/06/2020  

Thực hiện bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ của chương trình giao điểm

Sáng Chủ nhật ngày 14/6/2020 Hội từ thiện giao điểm tiếp tục thực hiện nội dung "Bữa ăn dinh dưỡng" cho 10 phụ huynh lớp Lớn A, đây là buổi thực hiện cuối cùng của phụ huynh lớp Lớn A sau 4  tuần được tập huấn thực hành về các món ăn. Ngoài ra phụ huynh còn được nhận quà của chương trình hội từ thiện giao điểm.