Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 08 tháng 07 năm 2020

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 09:20 29/05/2020  

Tuần 23 năm 2020
Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(01/06/2020)

- Chăm sóc giáo dục trẻ

- Chăm sóc giáo dục trẻ

- Phát quà Quốc tế thiếu nhi cho các cháu

Thứ Ba
(02/06/2020)

- Chăm sóc giáo dục trẻ

- Chăm sóc giáo dục trẻ

Thứ Tư
(03/06/2020)

- Chăm sóc giáo dục trẻ

- Chăm sóc giáo dục trẻ

Thứ Năm
(04/06/2020)

- Chăm sóc giáo dục trẻ

- Chăm sóc giáo dục trẻ

Thứ Sáu
(05/06/2020)

- Chăm sóc giáo dục trẻ

- Chăm sóc giáo dục trẻ

- Thực hiện Ngày chủ nhật xanh

Thứ Bảy
(06/06/2020)
Chủ Nhật
(07/06/2020)