Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 08 tháng 07 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn phòng

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 20:52 12/10/2014  

Tổ Văn phòng

 

Tổ Văn phòng phụ trách công tác văn phòng của nhà trường. Tham mưu cho Ban giám hiệu nhà trường về công tác tài chính, văn thư-thủ quỹ, y tế, bảo vệ.
Tổ Văn phòng gồm 07 người do đồng chí Trần Thị Bích Hà - Kế toán làm Tổ trưởng Tổ Văn phòng.
Danh sách Tổ Văn phòng gồm:
1. Trần Thị Bích Hà
2. Cô Hồ Lê Na
3. Cô Trần Thị Minh Tâm
4. Ông Ngô Sĩ Kha

 
 
 
         
         
         
         

Số lượt xem : 271