Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 08 tháng 07 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Tổ Nhà trẻ

Tổ Nhà trẻ

Cập nhật lúc : 21:05 12/10/2014  

Tổ Nhà trẻ

Tổ nhà trẻ gồm 4 giáo viên, phụ trách chăm sóc và giáo dục trẻ trong độ tuổi 25  - 36 tháng tuôi.

Tổ nhà trẻ do cô Trần Thị Anh Vương làm tổ trưởng chuyên môn.

Danh sách các giáo viên đứng các nhóm trẻ gồm:

Cô Nguyễn Thị  Hương phụ trách chung

1. Nhóm trẻ A:

- Cô Nguyễn Thị Than

- Cô Lê Thị Hằng

2. Nhóm trẻ B:

- Cô Trần Thị Anh Vương

- Cô Trần Thị In

Số lượt xem : 270