Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 08 tháng 07 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Tổ Mẫu giáo

Tổ Mẫu giáo

Cập nhật lúc : 20:54 12/10/2014  

Tổ Mẫu giáo

Tổ Mẫu giáo gồm 12 giáo viên, phụ trách chăm sóc và giáo dục trẻ trong độ tuổi mẫu giáo (từ 3 tuổi đến 6 tuổi).
Tổ Mẫu giáo do cô giáo Hồ Thị Tuyết Nhi làm Tổ trưởng chuyên môn.
Danh sách các giáo viên đứng lớp gồm:

Cô: Nguyễn Thị Thanh Mỹ: Phụ trách chung
1. Lớp Bé 1:
- Cô Đinh Thị Thanh Tâm

- Cô Hồ Thị Tồi

2. Lớp Bé 2:
- Cô A Moong Thị Thảo

- Cô Võ Thị Hoa Lý
3. Lớp Nhỡ 1:
- Cô Văn Thị Cảnh

- Cô Đoàn Bảo Nhi
4. Lớp Nhỡ 2:
- Cô Phan Thị Thúy Hoa

- Cô Hồ Thị Đa
5. Lớp Lớn 1:
- Cô Hồ Thị Tuyết Nhi

- Cô Nguyễn Thị Thúy
6. Lớp Lớn 2:
- Cô Hoàng Thj Lan

- Cô Võ Thị Hai

Số lượt xem : 255