Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 08 tháng 07 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Tổ Cấp dưỡng

Tổ Cấp dưỡng

Cập nhật lúc : 21:06 12/10/2014  

Tổ Cấp dưỡng

Tổ cấp dưỡng phụ trách công tác chăm sóc dinh dưỡng và chế độ ăn hàng ngày cho trẻ. Tổ cấp dưỡng gồm 06 người, do cô Hồ Thị Hiền làm Tổ trưởng.
Danh sách Tổ cấp dưỡng:
1. Cô Hồ Thị Hiền
2. Cô A Viết Thái
3. Cô Trần Thị Kim Lang
4. Cô Hồ Thị Hoa
5. Cô Trần Thị Minh Kiều

6. Cô: Trần Thị Loan

Số lượt xem : 234