Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 08 tháng 07 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

Cô Nguyễn Thị Thanh Mỹ - BTCB - Hiệu trưởng Trường Mầm non A Ngo
Cô Nguyễn Thị Thanh Mỹ - BTCB - Hiệu trưởng Trường Mầm non A Ngo

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Mỹ
Chức vụ:  Hiệu Trưởng
Email:  trieumy1807@gmail.com
Điện thoại:  0543977402
Địa chỉ:  Thôn Bình Sơn, xã A Ngo, Huyện A Lưới Thưa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, Xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia; Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

Số lượt xem : 519

Các tin khác